Written by 1:00 am Webmaster, Bilgisayar, Development Views: 17

Penetrasyon Testi Nasıl Yapılır ? Aşamaları Nelerdir ?

Penetrasyon Testi Nedir ?
Penetrasyon testi, bir bilgisayar sisteminin, ağın veya uygulamanın güvenliğini test etmek için yapılan bir tür sızma testidir. Penetrasyon testi, sistemin zayıf noktalarını ve açıklarını belirlemek, potansiyel saldırılara karşı korunmasını artırmak ve bu şekilde güvenlik açıklarını önlemek için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.Kimler Tarafından Kullanılır ?
Penetrasyon testleri genellikle şirketler veya organizasyonlar tarafından, bilgi güvenliği açısından hassas olan verileri saklayan sistemlerde kullanılır. Bu testler, bir sisteme ne kadar kolay veya zor erişilebileceğini, sızma testi yapan kişinin ne kadar derinlere girebildiğini ve bilgi güvenliği açısından ne kadar güvenli olduğunu belirlemek için yapılmaktadır.Penetrasyon Test Aşamaları Nelerdir ?
Penetrasyon testi, çeşitli aşamalardan oluşur. İlk aşama, hedef sistemin belirlenmesi ve izlenmesidir. Bu aşamada, test edilecek olan sistem, ağ veya uygulama belirlenir. Daha sonra, sistemdeki açıkların tespiti için bilgi toplama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem, açık kaynak araçlar kullanarak yapılabileceği gibi, manuel olarak da yapılabilir.Açıkların Tespiti
Daha sonra, sistemdeki açıkların keşfedilmesi için aktif bir saldırı gerçekleştirilir. Bu, açıkları ve zayıf noktaları tespit etmek için gerçek bir saldırı simüle etmek anlamına gelir. Bu adım, sızma testi yapan kişinin gerçek bir saldırgan gibi davranmasını ve hedef sistemdeki açıkları kullanarak bir saldırı gerçekleştirmesini içerir.Penetrasyon Test Bitiminden Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir ?
Son aşama, açıkların raporlanmasıdır. Bu aşamada, tespit edilen açıkların ve zayıf noktaların bir rapor halinde sunulması ve bu açıkların nasıl kapatılacağına dair önerilerde bulunulması gerekmektedir.Penetrasyon testi yapmak için birçok araç mevcuttur. Bunlar arasında açık kaynak araçlar, ticari araçlar ve özel olarak geliştirilmiş araçlar yer alır. Açık kaynak araçlar genellikle ücretsizdir ve geniş bir kullanıcı topluluğuna sahiptir. Ticari araçlar, daha kapsamlı özellikler ve daha iyi destek sunabilirken, özel olarak geliştirilmiş araçlar, belirli ihtiyaçlara özel olarak tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, penetrasyon testi, bir sistem veya ağın güvenliğinin test edilmesi için kritik bir araçtır.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Close